Калядныя песні. Лельчыцкі раён

О-го-го коза жэ, ого-го сера
/гаспадарам/ /в. Тонеж, Лельчыцкі раён/

О-го-го, коза, жэ ого-го, сера,
Не ходзі, коза, жэ ў чыстые поле.
Ў чыстом у полі жэ там жыто росце.
Дзе коза ходзіц(і) – там жыто родзіць,
Дзе коза туп-туп(ы) – там жыто сем куп,
Дзе коза рогом(а) – там жыто стогом.
О-го-го, коза жэ, ого-го, сера,
Не ходзі, коза, жэ й укругом села.
Й укругом села жэ гарные стральцы
Радзяцца іці жэ козоньку ўбіці,
Козоньку ўбіці жэ, шкурку блупіці,
Шкурку блупіці жэ, шубку пошыці.
О-го-го, коза, ого-го, сера,
Поклонісь, коза, хазяіну ў ногі,
Шчэй господыні, каб подарылі.

Читайте также: